از چاخان های من درآوردی آخوندها

رهبر انقلاب بشقاب خورش را به خاطر وجود گوشت برگرداند
حجت الاسلام سائلی به نقل از آیت الله شب زنده‌دار(از اعضای شورای نگهبان) چاخانی جدید از یک شام خصوصی با خامنه ای بیان می‌کند

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

جمهوری اسلامی ۴۰ سال بعد؛ مژگان کاهن: روانِ ما و نظام مولد خشونت

Jahan

درد و دل های نوروزی استاد پرویز صیاد هنرمند محبوب و مردمی

Jahan

«چهره جنایت»؛ چهره ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی

cafeliberal

نزاع حکومتی با شادمانی: نقش قوانین محدود کننده ایران در تضعیف تلاش برای پیشگیری از اعتیاد

Jahan

بازهم درگیری در مجلس – طویله آخوندها

Jahan

غول اقتصادی؛ معاف از مالیات

Jahan