از کنفرانس #گوادلوپ تا #کنفرانس ورشو.تنبیه یا تغییر رژیم؟ نصرت واحدی، بهمن جلدی، جلال ایجادی و مانی

از کنفرانس #گوادلوپ تا #کنفرانس ورشو.تنبیه یا تغییر رژیم؟ نصرت واحدی، بهمن جلدی، جلال ایجادی و مانی.

لینک مطلب

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

اطراف متحجرینی مانند خمینی پر از تحصیل‌کردگانی بود که دست به دستانش می‌زدند تا متبرک بشود و برای گله گوسفندان می‌فرستادند تا برکت بگیرند

Jahan

جمهوری اسلامی ۴۰ سال بعد؛ مژگان کاهن: روانِ ما و نظام مولد خشونت

Jahan

جمهوری اسلامی: ۴۰ سال اعدام

Jahan

چرا علی مطهری زنان بی‌حجاب را لخت مادرزاد می‌بیند

Jahan

سوتی و بعدش توجیه عجیب یک روحانی در تلوزیون درباره عضویتش در تلگرام!!

Jahan

انقلاب یا اصلاحات؟ سوالی که این روزها همه از خودشان می پرسند

Jahan