انفجار فقر و گسترش بحران اقتصادی!

در سال آیندە ۳۶ درصد تورم داریم، امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس:سال بعد ۳۶ درصد تورم داریم/ خط فقر در تهران ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان
در سال آینده بحران ارزی، بحران بانکی و بحران مالی دولت را خواهیم داشت که در مجلس باید فکری برای آن کنیم.

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

هجو و تمسخر عمومی حکومت یکی از شیوه‌های رایج نافرمانی مدنی

Jahan

الناز زارعی: سالگرد انقلاب شوم

Jahan

روایت حسین راغفر ، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ، از برخی اتفاقات عجیب در اقتصاد ایران

Jahan

تهدید مردم عادی با اسلحه توسط مامور گشت ارشاد

Jahan

گزارش محرمانه چپاول مؤسسه های مالی به وزیر اقتصاد

Jahan

پرده ‌برداری تلویزیون رسمی افغانستان از حمایت گروه ‌تروریستی طالبان توسط رژیم ایران

Jahan