انگل زامبی که مغز را می‌خورد!

فرید خلیفی – پارازیتیسم یا زندگی انگل‌وار به نوعی از زندگی گفته می‌شود که زندگی یک ارگانیسم که آن را انگل می‌نامیم وابسته به زندگی ارگانیسم دیگریست که آن را میزبان می‌نامیم. انواع گوناگون انگل‌ها ممکن است بخشی یا تمام مراحل زندگی خود را در بدن میزبان گذرانده و بدون آنکه کار خاص یا مفیدی انجام دهند از آن موجود زنده نفع ببرند. اما ضرر انگل‌ها تنها در بی‌فایده بودن آنها نیست. در اغلب موارد علاوه بر تغذیه از میزبان، به او آسیب‌های جدی و گاه برگشت‌ناپذیر هم وارد می‌کنند. این ارگانیسم‌های راحت‌طلب که برای تغذیه آسان، درون یا بیرون بدن میزبان را برای زندگی انتخاب می‌کنند گاه ممکن است موجودی تک‌سلولی باشند، یا حشره‌ای خون‌آشام و یا حتی یک حیوان.

لینک مطلب

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

امیر طاهری، روزنامه نگار ارشد: طبق گفته آقای خامنه ای جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست و نخواهد شد

cafeliberal

گفتگو با شهبانو فرح پهلوی «نور بر تاریکی پیروز است و ایران چون ققنوس از خاکستر خود بر می خیزد

Jahan

دزدان حکومتی از ۳ ساله تا ۹۰ ساله را بهتر بشناسیم

cafeliberal

سایه سنگین فقر روی کودکان

Jahan

رمز پیروزی با حسن اعتمادی: گفتگو با کوروش زعیم

Jahan

شهریار آهی : در سال ۵۷ نیروهای امنیتی و نظامی در مقابل روحانیت عقب‌نشینی کردند

Jahan