این شما و این هم مقام انسانیت در نظام جمهوری این هم برابری و برادری

نتیجه چهل سال جمهوری چپی ها و بقیه انقلابیون ۵۷ رو در این چند ثانیه میتوانید مشاهده کنید این است نتیجه کشوری که پادشاه خدمتگزار خود را با توهین بیرون کند این هم نتیجه کار روشنفکران چپی و ملی مذهبی و… با کمک خمینی دو کودک کار که فقط گل میفروختند توسط ماموران وابسته به شهرداری کرمان در حال شکنجه با شوکر هستند و مجبور میشوند گل های فروشی خود را بخورند

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

این مصاحبه هم توی حافظه تاریخ میمونه

Jahan

صف مردمی که یا برای حجاب یا به جرم مهمانی مختلط و نوشیدن مشروب مقابل ساختمان وزرا علاف هستند

Jahan

دروغ ستون بقای نظام است! درآمد قرائتی از تلویزیون چقدر است

Jahan

یک شهروندخبرنگار: وضعیت در بعضی نقاط شیراز وحشتناک است

cafeliberal

تجمع بازنشستگان: ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه – همطرازی یکساله این بهترین راه کاره

Jahan

توضیحات مشاور شاهزاده رضا پهلوی در مورد تشکیلات جدید تحت نظر شاهزاده

Jahan