جمهوری اسلامی ۴۰ سال بعد؛ دکترحسن منصور: انقلاب اسلامی ضد توسعه است

انقلاب در سال ۵۷ وعده برق و آب مجانی داده بود، ولی  در چهار دهه نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را به زیر خط فقر فرستاد. انقلاب وعده  عدالت اجتماعی و جامعه توحیدی داده بود، ولی امروز ثروت کشور تنها بین گروه معدودی تقسیم می‌شود و سهم کارگر، کارمند و بازنشسته از این انقلاب جز فقر و گرسنگی نیست. کشوری که زمانی نمونه‌ای برای کره جنوبی بود، امروز با کره شمالی رقابت می‌کند.

در این چهار دهه چه بر سر اقتصاد ایران آمده است؟ چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور به کدام سمت می‌رود. احمد رأفت این پرسش‌ها را با حسن منصور استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بریتانیا مطرح کرده است.

لینک مطلب

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

پیام ویدیویی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در رابطه با ۴۰ سال حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه

Jahan

چگونه قربانی نمانیم؟

Jahan

یک زن معلم در اصفهان: من دیگه خسته ام! نان شب ندارم آقا! بگیرید منو ببرین

Jahan

مصاحبه‌های رهبر انقلاب اسلامی در نوفل لوشاتو

cafeliberal

برخورد و تهدید اوباشانه لباس شخصی ها علیه دو زوج دستفروش

Jahan

پروژه ققنوس: توانا بود هر که دانا بود؛ ایران دوباره از خاکستر خود برخواهد خاست

Jahan