حرکت زیبای بانوی ایرانی در آستانه نشست ورشو: ما، مردم ایران با مردم دنیا دوستیم

حرکت زیبای بانوی ایرانی در آستانه نشست ورشو، که میخواهد به این شکل صدای مردم ایران را به گوش جهان برساند: “ما، مردم ایران با مردم دنیا دوستیم، ولی رژیم دیکتاتوری ما را گروگان گرفته است. از مردم دنیا میخواهیم که مارا حمایت کنند.”

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

تبلت – روایت پدری که از مرگ مشکوک پسر سرباز خود در حین خدمت سربازی در نیروی انتظامی می‌گوید

Jahan

خامنه ای خطاب به پرستاران: خدمت به هر بيمار مثل خدمت به شخص اين حقير است

Jahan

این شما و این هم مقام انسانیت در نظام جمهوری این هم برابری و برادری

Jahan

واکنش شاهزاده «رضا پهلوی» به جاری شدن سیل در شهرهای مختلف ایران

Jahan

ققنوس، عضو جامعه هشتاد میلیونی ایران است

Jahan

روحانی: اگر آمریکا توبه کند و عذرخواهی کند، ما آماده ایم توبه و بازگشت آمریکا را بپذیریم

Jahan