درهای فروشگاه باز می‌شوند و مردمی که از صبح زود منتظرند به داخل هجوم می‌برند

صحنه‌ای که این روزها زیاد در ایران می‌بینید: درهای فروشگاه باز می‌شوند و مردمی که از صبح زود منتظرند به داخل هجوم می‌برند تا در صف خرید گوشت یخ‌زده و یا سهمیه‌بندی بایستند.

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

گزارش رونمایی از کتاب «سقوط بهشت؛ خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی»

Jahan

امیر طاهری: تغییر از درونِ رژیم یا تغییر رژیم؟

cafeliberal

روایت حسین راغفر ، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ، از برخی اتفاقات عجیب در اقتصاد ایران

Jahan

غول اقتصادی؛ معاف از مالیات

Jahan

ویدئویی از احتکار پیاز توسط سپاه برای انتقال به عراق

Jahan

محموله ۳۰ تنی کیک زرد تولیدی کارخانه اردکان یزد , با دستور رئیس سازمان انرژی اتمی راهی اصفهان شد.

Jahan