دروغ ستون بقای نظام است! درآمد قرائتی از تلویزیون چقدر است


دروغ ستون بقای نظام است! درآمد قرائتی از تلویزیون چقدر است؟ ھیچ بە گفتە خودش! گیرم درست میفرمایید ولی بفرمایید ٢ خانە مجلل لواسان و ویلای لوکس در شمال را با چە درآمدی گرفتەاید؟! اسنوا و پگاە گیلان ھم لابد ارث پدری بودە! طوری دروغ میگویند کە مردم برای فقر آخوندھا دلشان بسوزد! دیر شدە و مردم فساد آخوندھا را دریافتەاند.

لینک مطلب

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

انتقاد صدای آمریکا از پوشش خبری بی‌بی‌سی

Jahan

از چاخان های من درآوردی آخوندها

Jahan

قاتل را با چای و خرما در دفتر پلیس همراهی و حمایت می کنند ولی ما را در خیابان به جرم نداشتن روسری با تحقیر روانه بازداشتگاه می کنند.

cafeliberal

حمله مجری جنجالی به دولتمردان و ممنوع التصویری

cafeliberal

واقعیت‌های حکومت پهلوی از زبان محمدحسین سپهری، معلم ساکن مشهد

Jahan

چهل سال پیش در چنین روزی: امیر عباس هویدا به دستور قاضیِ اعدام(صادق خلحالی) اعدام شد

Jahan