در۴۰سالگی انقلاب شما خواستار اصلاحات هستید یا رفتن جمهوری اسلامی؟ پاسخ به تلویزیون ABC

در۴۰سالگی انقلاب شما خواستار اصلاحات هستید یا رفتن جمهوری اسلامی؟ پاسخ به تلویزیون ABC
As we approach to 40th anniversary of Islamic Revolution,do Iranian people need #reform or regime change? here’s my response,based on conversations with Iranians inside country
.@abcnews

برگرفته از توییتر شاهزاده رضا پهلوی

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

ویژه برنامه تبلت در مورد چهل‌سالگی جمهوری زندان، جمهوری اعدام، جمهوری اعتراف

Jahan

زمان شاه بود؛ خدا رحمتش بِده! خدا رحمتش بِده!

Jahan

تبلت – چرا به داد دانش‌آموزان دبستان بیرک در سیستان بلوچستان نمی‌رسید که زیر کپر درس می‌خوانند

Jahan

بنگاه فرافکنی بی بی سی

Jahan

گفتگو با شهریار آهی رابط دولت ایران با کاخ سفید در آخرین ماه‌های حکومت شاه فقید

cafeliberal

سایه سنگین فقر روی کودکان

Jahan