0.7 C
تهران
یکشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۸

کتاب صوتی: سرگذشت فلسفه-برایان مگی

” سرگذشت فلسفه که ” داستان جذاب ۲۵۰۰ سال فلسفۀ مغرب زمین را از یونان باستان تا کنون” نقل می کند توسط حسن کامشاد به فارسی ترجمه شده و نشر نی آن را در تهران منتشر کرده است. این کتاب در عرض هشت ماه در بازار نایاب شده و چاپ دوم آن تا چند هفتۀ دیگر در پیشخوان کتاب فروشی ها خواهد بود . این استقبال خوب برای کتابی که مقولات و مکاتب فلسفی را شرح می دهد و بهای آن ، به علت نفیس بودن، بالا و برابر با ۱۸۰۰۰ تومان است، جای شگفتی دارد. علت شاید ساده نویسی، طرح و نگاه عمیقاً آموزندۀ نویسنده، براین مگی و ترجمۀ روان حسن کامشاد است.

این کتاب با مقدمه ای که سنگ بنای فلسفه را شرح می دهد آغاز می شود، که همان تردید و پرسش در بارۀ بدیهیات است. در همان صفحۀ اول، مجسمۀ معروف رودن مجسمه ساز نامدار فرانسه را می بینیم که مرد برهنه ایست در حال فکر کردن. برهنگی انسان متفکر استعاره ایست برای بیان این مطلب که انسان باید برای اندیشیدن و پرسیدن به خود متکی باشد و برای شناختن و پژوهیدن از هیچ نیرو و پیرایه ای همچون دین یا قدرت حکومت یاری نگیرد.

کتاب براین مگی پس از این مقدمه به فلاسفۀ پیش و پس از سقراط در یونان می پردازد و سپس فلسفه و فیلسوفان را در غرب در ارتباطشان با مسیحیت بررسی می کند. در فصل دیگری اندیشۀ فلاسفۀ دوران رنسانس را در پیوند با روند رونق علم معرفی می کند و تجربه گرایان بزرگ قرون هفده و هجده میلادی را در فصل دیگری برمی رسد.

فلاسفۀ دوران انقلاب فرانسه و فیلسوفان عهد زرین اندیشه در آلمان در سده های هجده و نوزده موضوع دو فصل دیگر این کتاب است. در فصل های پایانی کتاب ارتباط فلسفه با دموکراسی و فلسفه در قرن بیستم مورد مطالعه قرار گرفته است.

جنبۀ آموزندگی پر جاذبۀ کتاب که با عکس ها، طرح هایی مرتبط با مضمون و حاشیه نویسی هایی که به فهم هستۀ مرکزی مطلب کمک می کند، بسیار چشمگیر است. نقل قول هایی که در هر صفحه به صورت کلمات قصار آمده است خواننده را به تأمل وامی دارد. براین مگی در پایان کتاب می گوید” فلسفه از یک لحاظ شبیه موسیقی است. بدان معنا که با وجود استفاده های عملی که از آن می شود ارزش اصلیش در نفس آن است، چرا که امکان سیر و سیاحتی را بوجود می آورد که سرشار و غنا بخش است.

Source by خورشید آزادی

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

کتاب صوتی: «مذهب و حقوق بشر»، اثر وله سوینکا

cafeliberal

کتاب صوتی: ایده‌های خوب از کجا می‌آیند ؟، اثر استیون جانسون

Jahan

کتاب صوتی: کاندید-فرانسوا ولتر

Jahan

کتاب صوتی: پاداش – منطق پنهانی که انگیزه‌های ما را شکل می‌دهد

Jahan

کتاب صوتی: حقارت، نویسنده: فیلیپ راث

cafeliberal

کتاب صوتی: یادداشتهای علم – جلد پنجم

cafeliberal
ajax-loader