مردی کفن‌پوش درتهران روی دیوار سفارت ترکیه شعار «مرگ‌ بر خامنه‌ای» نوشت و فریاد «جاوید شاه» سر داد.

مردی کفن‌پوش در #چهارراه_استانبول #تهران روی دیوار سفارت ترکیه شعار «مرگ‌ بر #خامنه‌ای» نوشت و فریاد «جاوید #شاه» سر داد.

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

قیمت گوشت و مرغ رو ولش کن! نرخ مداحی چقدر گرون شده

Jahan

«پادشاه ایران تنها خارجی در تورات که [منجی] خوانده شده»

Jahan

گفتگوی شروان فشندی، عضو فرشگرد درباره تشکیل شبکه های محلی با تلوزیون کانال یک

Jahan

وقتی همسر و مادر دو جانباز جنگ ایران و عراق، از سرنگونی حکومت در بهار امسال می‌گوید

Jahan

ماجرای زنی که هفت سال است با دختر بچه‌اش در بیابان‌های جنوب تهران زندگی می‌کند

Jahan

گفتگوی امیرحسین اعتمادی، عضو فرشگرد با شهرام همایون

Jahan