هجو و تمسخر عمومی حکومت یکی از شیوه‌های رایج نافرمانی مدنی

هجو و تمسخر عمومی حکومت یکی از شیوه‌های رایج نافرمانی مدنی در کشورهایی با رژیم‌های دیکتاتوری و یا تمامیت‌خواه است. طنزی که این هم‌وطنان به تصویر کشیده‌اند، یک نمونه عالی از اعتراض مدنی از طریق هجو و تمسخر اقتدار پوشالی جمهوری اسلامی است.

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

اسکناس نویسی در سطح وسیع

Jahan

گفتگوی کیهان لندن با عرفان کسرایی درباره مذاکرات شبکه فرشگرد با برخی از اعضای پارلمان کشور آلمان

Jahan

علی علیلو: مدیری داریم که در دوره مدیریتش ۱۷ شرکت خانوادگی به نام فرزندان، همسر، برادر، خواهر و … تشکیل داد

Jahan

تبلت – روایت پدری که از مرگ مشکوک پسر سرباز خود در حین خدمت سربازی در نیروی انتظامی می‌گوید

Jahan

وزارت خارجه آمریکا در کلیپی تصویری منتشر کرد: وعده های عمل نشده – چهل سال شکست

Jahan

تاراج های ناگفتنی ؛ باج محرمانه فرقه تبهکار به هندی ها

Jahan