هشدارجدی شاهزاده رضا پهلوی به رژیم: ایران جای شبه‌نظامیان و ارتش بیگانه نیست. خارجشان کنید

یا هرچه زودتر مزدوران‌تان را از #خاک_میهن‌ #خارج می‌کنید یا #مردم_ایران ، دلیرمردان و شیرزنان خوزستان و لرستان، خود بیرون‌شان می‌کنند. ایران جای نظامی و شبه‌نظامی و #ارتش_بیگانه نیست.

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

خطرناک ترین دیکتاتور های دنیا

Jahan

هجوم مردم شهر میناب به سوی مواد غذایی فاسد که اداره بهداشت قصد دفن و معدوم کردن‌شان را داشت

Jahan

از چاخان های من درآوردی آخوندها

Jahan

سازمان هواشناسی جهانی و ناسا یک هفته قبل این سیل را پیش‌بینی کرده بودند، اما…

cafeliberal

غول اقتصادی؛ معاف از مالیات

Jahan

آقای روحانی، دشمن مردم ایران همینجاست، بشنوید

cafeliberal