هشدارجدی شاهزاده رضا پهلوی به رژیم: ایران جای شبه‌نظامیان و ارتش بیگانه نیست. خارجشان کنید

یا هرچه زودتر مزدوران‌تان را از #خاک_میهن‌ #خارج می‌کنید یا #مردم_ایران ، دلیرمردان و شیرزنان خوزستان و لرستان، خود بیرون‌شان می‌کنند. ایران جای نظامی و شبه‌نظامی و #ارتش_بیگانه نیست.

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

فیلم ممانعت مردم از ضرب و شتم و توقیف گاری پیرمرد زباله گرد توسط ماموران شهرداری شهر ری – ۲۹ دی ۱۳۹۷

Jahan

پرده ‌برداری تلویزیون رسمی افغانستان از حمایت گروه ‌تروریستی طالبان توسط رژیم ایران

Jahan

چرا علی مطهری زنان بی‌حجاب را لخت مادرزاد می‌بیند

Jahan

مردم منتظر در صف گوشت حتی زیر برف

Jahan

ایران در بازار جهانی نفت چه جایگاهی دارد؟

Jahan

گفتگو با شهریار آهی رابط دولت ایران با کاخ سفید در آخرین ماه‌های حکومت شاه فقید

cafeliberal