وقتی نکبت زاده ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی جنسی وارد می کنند به چه نرخی می فروشند؟

این bbc نیست. Voa نیست. منوتو نیست.
تلوزیون جمهوری اسلامی است‌..

وقتی نکبت زاده ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی جنسی وارد می کنند به چه نرخی می فروشند؟

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

فیلمی دیده نشده از تعطیلات خانواده پهلوی

Jahan

واکنش شاهزاده «رضا پهلوی» به جاری شدن سیل در شهرهای مختلف ایران

Jahan

آقای روحانی، دشمن مردم ایران همینجاست، بشنوید

cafeliberal

چند خبر مهم در ارتباط با اختلاس بزرگ توسط بیت علی خامنه ای

Jahan

بازی قدرت و بازیگران تلخ فرجام عصر رضا شاه ، عرفی گرائی و سیستم آموزشی با نگاه اسماعیل وفا یغمائی

Jahan

گفتگوی شروان فشندی عضو فرشگرد درباره میدان میلیونی در تلوزیون ایران آریایی

Jahan