چند قطعه کوتاه اندر اوصاف روزگار ما،‌ م. سحر

لچکداران سکولار

سکولار را با لچک کار نیست
لچکدار هرگز سکولار نیست
ترا تا لچک پوشش سر بوَد
سکولاریت نامیسّر بود
اگر وعده‌هایت بود معتبر،
نخست آن لچک را برون کن زسر
لچک را مکن خفیه گاه شپش
روزالوکزامبورگی‌ات پیشکش!
۲۲. ۲. ۲۰۱۹

روسوفیلان

روسوفیلان روسیاهی کاشتند
آبرو دادند و ننگ انباشتند
گر چنین تیغِ رذیلان تیز هست
دستکارِ روسوفیلان نیز هست
گر به باغِ ما نمی‌آید بهار
کرده بادِ سیبری بر وی گذار
دشمنی با غرب، دستاویز بود
خدمتِ روسی غرورانگیز بود
گر وطن شد دوزخِ ایرانیان
روسوفیلی نیز بود از بانیان
۲۱. ۲. ۲۰۱۹

اندر استعفای وزیر

شنیدم داد استعفا وزیری
وزیر سر به راهِ سربه زیری
دوساعت بعد، شیخش داد دستور
که باید یا بمانی، یا بمیری!
وزیر از ترس، تنبان زرد فرمود
چنان چون آهویی از ترس شیری
به یک ضربِ تشر، تشریف، نو شد
به فرمان حقیری بر حقیری!
۱. ۳. ۲۰۱۹

اندر باب نطق تازه سروش

بازهم نطقِ تازه کرد سروش
به طنینی که کوه زاید موش
سخنی جاهلانه گفت چنان
که جهالت براو گشود آغوش
که رذالت ستود، روحش را
که دنائت ز شوق، رفت ازهوش
تا به تطهیر قاتلی خونخوار
ننگ وکشتار را نهد سرپوش؛
گفت: «از دولت هخامنشی
زان سوی هگمتانه، تا رِی و شوش،
رهبری باسواد و فاضل تر
چون خمینی ندیده است سروش!»

راستی را که درنهاد کسی
شمعِ وجدان اگر شود خاموش
نه شرف ماند و نه آدمیت
بی شرف را نه چشم هست و نه گوش!

۱. ۳. ۲۰۱۹
‌م. سحر

http://msahar.blogspot.com

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

دانلود کتاب کهن دیارا به قلم “شهبانو فرح پهلوی”

Jahan

نمایش فیلم: «مرگ یزدگرد»، اثر بهرام بیضایی

Jahan

نقش نوروز در هویت ایرانی

cafeliberal

به مناسبت اکران فیلم تازه بهمن فرمان‌آرا در لس آنجلس؛ «حکایت دریا»، حکایت نومیدی‌های «نسل رنسانس» ایران

cafeliberal

«روژ لب: افسانه‌ای از ایران»

cafeliberal

بازنمایی انقلاب ایران بر صحنه‌ی تئاتر آلمان

cafeliberal