«چهره جنایت»؛ چهره ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی

سازمان غیر دولتی «عدالت برای ایران» اولین کتاب از مجموعه‌ای پنج جلدی در رابطه با ناقضان حقوق بشر در ۴۰ سال جمهوری اسلامی را منتشر کرده است. در جلد اول این مجموعه نام صد نفر از کسانی که در این چهار دهه در نقض حقوق بشر در ایران نقش داشته‌اند جای داده شده است. چهار جلد بعدی نام ۴۰۰ نفر دیگر را در بر خواهد گرفت.

احمد رأفت با مهدی بختیار، یکی از پژوهشگرانی که با «عدالت برای ایران» در تهیه این مجموعه با ارزش همکاری داشته  گفتگویی انجام داده است.

لینک مطلب

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

گفتگوی ساناز آریا، عضو فرشگرد درباره چشم انداز تغییرات در سال ۲۰۱۹ با تلوزیون ایران فردا

Jahan

مصاحبه‌های رهبر انقلاب اسلامی در نوفل لوشاتو

cafeliberal

انقلابیان از کدام قشر برخاستند و چه بر سر آن‌ها آمد؟

Jahan

گفتگوی رامین پرهام (از مشاوران فرشگرد) با برنامه یاران تلویزیون پارس

Jahan

اعتصاب پرسنل پتروشیمی بعلت دریافت نکردن حقوق

Jahan

بورلی هیلز در شمال تهران

Jahan