کتاب صوتی: چهل حکایت از گلستان سعدی، با دکلمۀ خسرو شکیبایی

داستان کوتاه: چهل حکایت از گلستان سعدی، با دکلمۀ خسرو شکیبایی

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

کتاب صوتی: چنین گفت زرتشت, نویسنده: فردریک نیچه

Jahan

کتاب صوتی: 1984 اثر جورج اورول

Jahan

کتاب صوتی: «سرچشمه های دانایی و نادانی» نوشته کارل ریموند پوپر

Jahan

کتاب صوتی: معمای هویدا، نویسنده : عباس میلانی

Jahan

کتاب صوتی: پاداش – منطق پنهانی که انگیزه‌های ما را شکل می‌دهد

Jahan

کتاب صوتی: عقاید یک دلقک، اثر هاینریش بل

Jahan