کتاب صوتی: کاندید-فرانسوا ولتر

کاندید کتابی مفرح و همزمان بی رحم و ویرانگر است، کیفیت هایی که شاید آسان تر از آن چه فکرش را بکنیم در این کتاب کم حجم کنار یکدیگر قرار گرفته اند، و همین دو جنبه ی متناقض و ناسازگار سرزندگی غریب کاندید را می سازد. بی رحمی کتاب تلخ نیست و سرگرم کنندگی اش مدرن و مناسب است.

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

کتاب صوتی: این است انسان – فریدریش نیچه

cafeliberal

کتاب صوتی: خاطرات روسپیان سودازده من، اثر گابریل گارسیا مارکز

Jahan

کتاب صوتی: معمای هویدا، نویسنده : عباس میلانی

Jahan

کتاب صوتی: یادداشتهای علم – جلد ششم

cafeliberal

کتاب صوتی: دنیای سوفی، اثر  یوستین گردر

Jahan

کتاب صوتی: یادداشتهای علم – جلد دوم

cafeliberal