گفتگوی امیرحسین اعتمادی عضو فرشگرد درباره نشست ورشو در ماه آینده با میزبانی امریکا در تلوزیون پارس

امیرحسین اعتمادی عضو فرشگرد در برنامه علیرضا میبدی، تلوزیون پارس از استراتژی جدید دولت ترامپ و کنفرانس لهستان با میزبانی آمریکا می گوید.

لینک مطلب

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

کودکان و دانش‌آموزان ایرانی در مدارس غیر استاندارد و غیر ایمن و حتی در چادر و کپر مشغول تحصیلند

Jahan

پیام مهم شاهزاده رضا پهلوی در خصوص «فراخوانهای تجمعات»

Jahan

پرزیدنت ترامپ در نطق سالیانه خود در کنگره، در مورد رژیم ایران چه گفت؟

cafeliberal

رقص و پایکوبی شاهزاده رضا پهلوی به همراه بانو یاسمین پهلوی و جمعی دیگر از هموطنان با سرود ای ایران

Jahan

گفتگوی شروان فشندی عضو فرشگرد درباره میدان میلیونی در تلوزیون ایران آریایی

Jahan

گفتگوی میتراجشنی، عضو فرشگرد درباره سنت های نوروزی در برابر حكومت فقيه

Jahan