گفتگوی رامین پرهام (از مشاوران فرشگرد) با برنامه یاران تلویزیون پارس

رامین پرهام (از مشاوران فرشگرد) درباره شعار #جاوید_شاه: «جوان و معلم و کارگر و بازنشسته‌ای که از وضعیت عاصی است، می‌داند بهترین راه ابراز نارضایتی عمیق از انقلابی که با شعار محوری “مرگ بر شاه” آمد و زندگی‌اش را سیاه، و مملکتش را بی‌آب و خشک و بدنام کرده، شعاری است که ۱۸۰درجه مخالف آن شعار “مرگ بر شاه باشد” و درنتیجه می‌گوید “جاوید شاه”. همه چیز آن انقلاب و منظومه خمینی و نظامِ برآمده از آن، بنیادش بر مرگ است و عزا. در شعار “جاویدشاه” اما زندگی و جاودانگی و حیات است.»
او اضافه می کند: «باید از حصار اپوزیسیون سنتی که همان اپوزیسیون ۱۳۵۷ است و تبارشناسی‌اش به حزب توده و فداییان خلق و نهضت آزادی برمی‌گردد خارج شد. در این میان، فرشگرد به عنوان یک نوآوری سیاسی یکی از تاثیرگذارترین رویدادهای تاریخ معاصر ماست و ذاتا با آن اپوزیسیون سنتی فرق می‌کند و یک خط‌کشی دلیرانه با یک نگرش سیاسی مخرب کرده است. فرشگرد دست در دست عوامل و رویدادها و شخصیت‌های دیگر، کارسازی‌اش بالاتر هم خواهد رفت.»

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

ملاقات کابینی در زندان: نسرین ستوده و فرزندانش

Jahan

روحانی: اگر آمریکا توبه کند و عذرخواهی کند، ما آماده ایم توبه و بازگشت آمریکا را بپذیریم

Jahan

این شما و این هم مقام انسانیت در نظام جمهوری این هم برابری و برادری

Jahan

ساعد سهیلی: خدا کند سیلی بیاید و آقازاده‌ها را ببرد

Jahan

ببینید و بخندید بر این اشک تمساح و روضه‌ی آخوندی!

Jahan

گفتگوی ساناز آریا، عضو فرشگرد درباره چشم انداز تغییرات در سال ۲۰۱۹ با تلوزیون ایران فردا

Jahan