گفتگوی ساناز آریا، عضو فرشگرد درباره چشم انداز تغییرات در سال ۲۰۱۹ با تلوزیون ایران فردا

ساناز آریا، از اعضای فرشگرد در برنامه «نگاه» به همراه علیرضا میبدی درباره چشم انداز تغییرات ایران در سال جاری، همچنین مواضع گروه فرشگرد پس از براندازی فرقه تبهکار جمهوری اسلامی سخن می گوید.

لینک مطلب

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

پشت‌پرده گران کردن دلار توسط دولت

Jahan

کشاورزان ستمدیده ورزنه با شعار: مسئول بکش خجالت از این همه خیانت

Jahan

گفتگوی شروان فشندی، عضو فرشگرد درباره تشکیل شبکه های محلی با تلوزیون کانال یک

Jahan

دلایل فعالیت بی بی سی علیه اپوزسیون جمهوری اسلامی – دکتر تقی زاده

Jahan

مناسبات جنبش چپ، جمهوریخواهان و مشروطه‌خواهان

cafeliberal

شکل گیری آلترناتیو در داخل کشور یا خارج از کشور؟

Jahan