گفتگوی شروان فشندی، عضو فرشگرد درباره تشکیل شبکه های محلی با تلوزیون کانال یک

شروان فشندی، عضو فرشگرد در گفتگو با زینا تهرانی به چگونگی تشکیل و کارکرد شبکه های محلی می پردازد. همچنین درباره میدان میلیونی در کاراکاس و زمینه‌سازی برای آن صحبت می کند.

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

کلیپ جدید زوج دستفروش می‌گوید حرف‌های بی ربط نزن، مخالف نظام بی‌تربیت

Jahan

درس‌های مقاومت مدنی از الف تا ی (قسمت اول)

Jahan

نقش برجسته شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار؛ گفتگو با هایده توکلی دبیرکل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

cafeliberal

بازی قدرت و بازیگران تلخ فرجام عصر رضا شاه ، عرفی گرائی و سیستم آموزشی با نگاه اسماعیل وفا یغمائی

Jahan

امیر طاهری، روزنامه نگار ارشد: مسئولین نظام صبح تا شب از آمریکا می گویند چون چیز دیگری ندارند

cafeliberal

اپوزیسیون به کجا میرود؟

cafeliberal