گفتگوی شروان فشندی، عضو فرشگرد درباره تشکیل شبکه های محلی با تلوزیون کانال یک

شروان فشندی، عضو فرشگرد در گفتگو با زینا تهرانی به چگونگی تشکیل و کارکرد شبکه های محلی می پردازد. همچنین درباره میدان میلیونی در کاراکاس و زمینه‌سازی برای آن صحبت می کند.

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

اعتراف آخوند علی اکبری در تهران نسبت به دخالتهای تروریستی ملاها در خاورمیانه

Jahan

شاهزاده رضا پهلوی: حق انتخاب پوشش یکی از حقوق بدیهی زنان ایرانی در ایران آزاد فردا خواهد بود

Jahan

تولید نمک مرگ زیر نظر وزارت بهداشت

Jahan

جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین: کوکائین، پولشوئی، تروریسم و مراکز اسلامی

Jahan

پیام نخست وزیر اسرائیل بمناسبت چهلمین سالگرد سقوط ایران

Jahan

استراتژی ۵ پایتخت؛ کمک به مردم ایران برای کنترل پایتخت

Jahan