گفتگوی میتراجشنی، عضو فرشگرد درباره سنت های نوروزی در برابر حكومت فقيه

میترا جشنی عضو فرشگرد درباره نقش نوروز و سایر جشن های ملی و باستانی در جنبش های مدنی مردم ایران در جهت آزادی، در برنامه تفسیر خبر تلوزیون ایران فردا، به همراه جمشید چالنگی و رضا تقی زاده به بحث و گفتگو می نشیند.

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

دادستان تهران ادعای شکنجه اسماعیل بخشی را دروغ خواند!

cafeliberal

غارت اموال مردم : ماشین سازی تبریز با ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان را قسطی به ۶۸۷ میلیارد دادند رفت

Jahan

مناظره علی اشتری (عضو فرشگرد) با علی قلی‌زاده (مدافع جمهوری اسلامی) درباره انقلاب ونزوئلا در بی‌بی‌سی

Jahan

چهل سال پیش در چنین روزی: امیر عباس هویدا به دستور قاضیِ اعدام(صادق خلحالی) اعدام شد

Jahan

کار زیبای زنده یاد سجاداحسانپور یکی از دانشجویان حادثه اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات قبل از فوت

Jahan

«پادشاه ایران تنها خارجی در تورات که [منجی] خوانده شده»

Jahan