10.5 C
Tehran
جمعه, ۳۰ فروردین , ۱۳۹۸

گفتگوی میتراجشنی، عضو فرشگرد درباره سنت های نوروزی در برابر حكومت فقيه

میترا جشنی عضو فرشگرد درباره نقش نوروز و سایر جشن های ملی و باستانی در جنبش های مدنی مردم ایران در جهت آزادی، در برنامه تفسیر خبر تلوزیون ایران فردا، به همراه جمشید چالنگی و رضا تقی زاده به بحث و گفتگو می نشیند.

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

صف مردمی که یا برای حجاب یا به جرم مهمانی مختلط و نوشیدن مشروب مقابل ساختمان وزرا علاف هستند

Jahan

چیستی، چرایی و چگونگی #ققنوس. به کجا می رود؟ عطا هودشتیان، هلمند اربابی و جهانگیر لقایی

Jahan

گفتگوی ساناز آریا، عضو فرشگرد درباره چشم انداز تغییرات در سال ۲۰۱۹ با تلوزیون ایران فردا

Jahan

پشت‌پرده گران کردن دلار توسط دولت

Jahan

پاسخ شاهزاده به کسانی که نظام اسلامی را نوعی دموکراسی می دانند

cafeliberal

بیانیه شهبانو «فرح پهلوی» در خصوص فاجعه سیل ایران

Jahan