گلچینی از بیانات و سوتی های جنتی

https://youtu.be/TaqLxTsqmDE

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

آیا وزارت خارجه آمریکا با گروه های مخالف رژیم در ارتباط است؟ پاسخ سخنگوی وزارت خارجه به این سوال

Jahan

گفتگوی باورنکردنی کودک ۶ ساله با اورژانس برای نجات جان مادرش

Jahan

گفتگوی میتراجشنی، عضو فرشگرد درباره سنت های نوروزی در برابر حكومت فقيه

Jahan

می‌خواهیم ایران در تولید علم جهان شریک باشد

cafeliberal

گفتگوی رامین پرهام (از مشاوران فرشگرد) با برنامه یاران تلویزیون پارس

Jahan

هشدارجدی شاهزاده رضا پهلوی به رژیم: ایران جای شبه‌نظامیان و ارتش بیگانه نیست. خارجشان کنید

Jahan