پیام خانم راحله راحمی پور به مناسبت ده اکتبر روز جهانی لغو اعدام

پیام خانم راحله راحمی پور به مناسبت ده اکتبر روز جهانی لغو اعدام

پیام خانم راحله راحمی پور به مناسبت ده اکتبر روز جهانی لغو اعدام

پیام خانم راحله راحمی پور به مناسبت ده اکتبر روز جهانی لغو اعدام

ازنزدیک به چهل سال پیش ماهرشب وهرروز خبراعدام وزندان جگرگوشه هایمان رو می شنویم
این ماشین مرگ کی متوقف میشود؟
من به عنوان خواهرداغداری که عزیزترین وجودم رابه دارکشیدن
خواهان لغوحکم اعدام هستم
اعدام درایران باید متوقف شود
اعدام یک قتل ناجوانمردانه دولتی است
نه به اعدام
نه به اعدام

لینک مطلب

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید