نیما راشدان، عضو #فرشگرد: طاعون خمینی و نفرت و جنگ مذهبی از روز ۱۲ بهمن ۵۷ به منطقه آمد و با او هم باید برود.

نیما راشدان، عضو #فرشگرد: طاعون خمینی و نفرت و جنگ مذهبی از روز ۱۲ بهمن ۵۷ به منطقه آمد و با او هم باید برود.
کشاورز اصفهانی/صیاد بوشهری/معلم سیستانی کشورش را از خامنه‌ای و سعید طوسی پس می‌گیرد. گوهر عشقی کشور ستارش را پس می‌گیرد. ایرانیان کشورشان را از ظریف و روحانی و قاسم سلیمانی پس می‌گیرند.

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید