ما مردم ایران برای «نه» گفتن به قوانین ظالمانه و تبعیض آمیز، همواره کنار هم هستیم

ما مردم ایران برای «نه» گفتن به قوانین ظالمانه و تبعیض آمیز، همواره کنار هم هستیم و سرنوشتمان به یکدیگر گره خورده است.
.
آنهایی را که به اسم “امید” همه راهها را به ما می‌بستند و از ما می‌خواستند تا گوشه خانه دست به سینه بنشینیم و منتظر معجزه باشیم، نادیده بگیریم. زیرا که آنها، علیرغم ادعای اصلاح طلبیشان، خود بزرگترین مولد استمرارِ ظلم‌ هستند، آنها همان کسانی هستند که دارند از ترس، یاس می آفرینند و از یاس و ناامیدی خشم می زایند. صلح طلبی بدون عمل اسم رمز خشونت طلبی است.
کنار هم باشیم! و اگر حقی داریم که باید بگیریم، بدانیم که تک تکمان مسئول گرفتن آنیم. اگر هنوز نشسته ایم و اعتراضی نکرده ایم. اگر راهی هست که هنوز امتحان نکرده ایم، وقت آن است که از جا بلند شویم و آن را امتحان کنیم. زیرا که تغییر بدون حرکت تک تک ما ممکن نیست.

#پیاده_روی_بدون_حجاب
#دوربین_ما_اسلحه_ما
#نه_به_حجاب_اجباری
#چهارشنبه_های_سفید

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید