گُل های بازی ایران و چین

iraj
ایران: 3 چین: 0 امشب آسیا شاهد هنرنمایی شیران پارس بود… یوزهای ایرانی دیوار چین رو محو کردند… شادیمان تا پایان سوت فینال، پایدار… کیروش