آرشیو

سیاست، تاریخ وجامعه

آرشیو تلویزیون ایران را فرد ثالثی از ایران خارج کرده است

cafeliberal
عضو هیات نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌گوید آرشیو تلویزیون ایران را فرد ثالثی از ایران خارج کرده و در اختیار شبکه «منوتو»...