آزمون

آزمون زبان آلمانی، مانعی بزرگ برای پیوستن به همسر مقیم آلمان

cafeliberal
در سال گذشته بیش از ۱۶ هزار نفر از کسانی که مایل بوده‌اند به همسران مهاجرشان در آلمان بپیوندند موفق به گذراندن آزمون زبان آلمانی در