37 C
Tehran
دوشنبه, ۳۱ تیر , ۱۳۹۸

آلمانیها

آلمانی‌ها از راست‌گرایان افراطی بیشتر از اسلام‌گرایان می‌ترسند

cafeliberal
 ۷۱ درصد از پرسش‌شوندگان خطر راست‌‌های افراطی را در آلمان “زیاد” یا “خیلی زیاد” ارزیابی می‌کنند. در مقابل، ۶۰ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی،