24 C
Tehran
دوشنبه, 25 شهریور , 1398

آویزان

سیاست، تاریخ وجامعه

رئیس پلیس پیش‌گیری ناجا: مجرمان حوزه جنگل را باید از درخت آویزان کرد

Jahan
ایران بریفینگ / محمد شرفی رئیس پلیس پیشگیری ناجا در سومین جشنواره ملی روز جنگل‌بانان اظهار کرد: مگر می‌شود به سازمان جنگل‌ها بگوییم که از...