آپارتمان

سیاست، تاریخ وجامعه

برخی نمایندگان برای انصراف از استیضاح‌ها آپارتمان گرفته‌اند!

Jahan
ایران بریفینگ / نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: در جریان استیضاح وزرا آپارتمان‌هایی برای منصرف کردن برخی نمایندگان به آنها داده شده است تا...
سیاست، تاریخ وجامعه

گروه حماس با برگزاری قرعه کشی از میان زندانیان سابق , آپارتمان , ساخت ایران اهدا کرد

cafeliberal
وبسایت , وزارت امور زندانیان حماس , گزارش داده که این آپارتمان‌ها ۱۴۵ متر مربع مساحت دارد و در , برجی , هستند که از...