ارزى

سیاست، تاریخ وجامعه

مهدى تاج: مشکل ارزى دلیل تاخیر در استخدام مربى خارجى است

cafeliberal
مهدى تاج رئیس فدراسیون فوتبال سرانجام روز دوشنبه این هفته سکوت طولانى خود را در مورد علت تاخیر در استخدام سرمربى تیم ملى شکست و اعتراف...