استناد

سیاست، تاریخ وجامعه

بازاریابی تسلیحاتی پوتین با استناد به آیات قرآن در آنکارا و سکوت در برابر حملات اسرائیل علیه مواضع سپاه در سوریه و عراق!

cafeliberal
پنجمین دور از سلسله نشست‌‌های سه‌جانبه روسیه، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران در مورد وضعیت سوریه، دوشنبه ۲۵ شهریور، در آنکارا برگزار شد. نشست سه...
سیاست، تاریخ وجامعه

چگونگی نزدیکی نیروهای طرفدار حاکمیت ملی و دمکراسی  با استناد به قانون اساسی مشروطه

cafeliberal
ف. شاد – با گذشت چهل سال از حکومت مشروعه و جنگ هشت ساله با کشور همسایه، غارت و چپاول همراه با جنایاتی که بر...