اصل

«’عدم رعایت اصل تفکیک جرایم’ باز هم می‌تواند قربانی بگیرد»؛ احزار هویت ۲۹ زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان‌های فشافویه و قرچک

cafeliberal
دستکم ۲۹ زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان بزرگ تهران و قرچک ورامین نگهداری می شوند و از سوی

دیپلماسی محمدجواد ظریف: نادیده گرفتن اصل اختلافات؛ او می‌داند وزنی در سیاست خارجی نظام ندارد!

cafeliberal
عبدالرحمن الراشد تحلیلگر عرب در مطالبی در شرق‌الاوسط به بررسی سیاست‌های جمهوری اسلامی و سخنان محمدجواد ظریف از جمله در سفر اخیرش به آمریکا پرداخته