اعضاى

سیاست، تاریخ وجامعه

همسر وزیر خارجه و على دایى اعضاى جدید کمیسیون صلح ورزش

cafeliberal
کمیسیون صلح ورزش وابسته به کمیته ملى المپیک ایران، على دایى بازیکن پیشین تیم ملى فوتبال و سرمربى اسبق باشگاه‌هاى پرسپولیس و سایپا و مریم...