الحریری

سیاست، تاریخ وجامعه

تظاهرات در لبنان در اعتراض به وضعیت معیشتی و مالیات‌ها؛ زمزمه‌های استعفای سعد الحریری

cafeliberal
در لبنان اعتراضات مردم به وضعیت معیشتی و افزایش مالیات‌ها در حالی ادامه دارد که روز جمعه ۱۸ اکتبر (۲۶ مهرماه)، دو نفر کشته و...