امیررضا

سیاست، تاریخ وجامعه

صلاحیت امیررضا خادم و جدیدى براى ریاست فدراسیون کشتى تائید نشد

cafeliberal
مجمع فدراسیون کشتى صبح روز چهارشنبه این هفته براى انتخاب رئیس جدید در آکادمى ملى المپیک تشکیل مى‌شود. علیرضا دبیر، عباس جدیدی، امیر خادم به...
یوتیوب ویدئو

جمهوری یا #مشروطه؟ بختیار، شاهزاده و فرشگرد. رامین پرهام، امیررضا بختیار ومانی تهرانی

Jahan
جمهوری یا #مشروطه؟ بختیار، شاهزاده و فرشگرد. رامین پرهام، امیررضا بختیار و مانی تهرانی در رادیو تلویزیون مانی. لینک مطلب...