اورزولا

سیاست، تاریخ وجامعه

اورزولا فون در لاین، وزیر دفاع آلمان برای ریاست کمیسیون اروپا پیشنهاد شد

cafeliberal
پس از سه روز بحث و گفت‌وگو، اجلاس عالی رهبران و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر ریاست کمیسیون اروپا توسط اوزولا فون در...