بارزی

سیاست، تاریخ وجامعه

مرکل: نقش روسیه و ایران در منطقه به شکل بارزی افزایش می‌یابد

cafeliberal
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز پنجشنبه ۲۵ مهر (۱۷ اکتبر) پیش از شرکت در جلسه سران اتحادیه اروپا در باره خروج بریتانیا از این اتحادیه...