برائت

ابراز برائت خاتمی از بهائیان؛ یک روزنامه‌نگار خبر داد

cafeliberal
ساسان آقایی، روزنامه‌نگار در ایران، خبر داده که محمد خاتمی، رهبر جناح به اصطلاح اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، از دفاع از حقوق بهائیان ابراز برائت کرده

ابراز برائت فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی از صدف خادم، زن قهرمان ایرانی

cafeliberal
فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی اعلام کرده که مسئولیت مبارزات صدف خادم، بوکسور زن افتخارآفرین ایران در فرانسه را نمی‌پذیرد. فدراسیون بوکس در بیانیه‌ای با عنوان