برنج

سیاست، تاریخ وجامعه

فروش برنج تقلبی در فروشگاه شهروند به اسم برنج ایرانی

cafeliberal
عرضه برنج بی‌کیفیت و مخلوط با نام برنج درجه یک ایرانی در فروشگاه‌های شهروند، به احضار مدیرعامل این شرکت و تشکیل پرونده‌ای قضایی در این...