15.5 C
Tehran
چهارشنبه, 24 مهر , 1398

برگشت

سیاست، تاریخ وجامعه

پرونده فساد مالی رئیس سابق بانک مرکزی و برادرزاده عراقچی از پشت در دادگاه برگشت می‌خورد!

cafeliberal
پرونده ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی که با اتهاماتی مرتبط با فساد مالی و ارزی در دادسرا در حال پیگیری است، تا پشت...