بىحجابى

سیاست، تاریخ وجامعه

نماینده مجلس: بى‌حجابى خانم‌ها در شمال کشور فاجعه است

cafeliberal
نماینده فلاورجان در مجلس شوراى اسلامى گفته است: کشف حجاب چند روز پیش در شمال ایران یک شوک بزرگ براى حکومت جمهورى اسلامى است. این اتفاق...