بیدک

سیاست، تاریخ وجامعه

بازداشت شماری از اهالی روستای کوشک بیدک شیراز به دلیل اعتراض به حفر چاه

cafeliberal
شماری از معترضان روستای کوشک بیدک شیراز که در اعتراض به جفر چاه در این روستا دست به اعتراض زده بودند از سوی نیروهای امنیتی...
سیاست، تاریخ وجامعه

شلیک گلوله و گاز اشک‌ آور به سمت اهالی روستای کوشک بیدک + فیلم

cafeliberal
روز سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸ ماموران نیروی انتظامی با شلیک گاز اشک‌ آور بسوی مردم کوشک بیدک از روستاهای اطراف شیراز که در اعتراض...