تأملات

تأملات بهنگام؛ در باب هواخواهان کانادانشینِ فرقه تبهکار

cafeliberal
یوسف مصدقی- اوایل دهه هفتاد خورشیدی، در میانه دوره‌ای که در تاریخِ سراسر نکبت جمهوری اسلامی به «دوران سازندگی» مشهور شد، عده‌ای از اعضای الیگارشی

تأملات بهنگام؛ در تفاوت اسلام‌هراسیِ ما با «اسلاموفوبیا»ی فرنگی؛ یوسف مصدقی

cafeliberal
یکشنبه گذشته، مصادف با روز رستاخیز مسیح یا عید پاک (۲۱ آوریل ۲۰۱۹ میلادی)، انفجارهای انتحاری در کلیساها و اماکن مذهبی مسیحیان در شهر کلمبو

تأملات بهنگام؛ در تفاوت اسلام‌هراسیِ ما با «اسلاموفوبیا»ی فرنگی

cafeliberal
یوسف مصدقی- یکشنبه گذشته، مصادف با روز رستاخیز مسیح یا عید پاک (۲۱ آوریل ۲۰۱۹ میلادی)، انفجارهای انتحاری در کلیساها و اماکن مذهبی مسیحیان در