تاریک

دانش و فناوری

ماده تاریک سبک‌تر و فرارتر از تصور ماست!

cafeliberal
پژوهشگران دانشگاه “استنفورد”و “آزمایشگاه ملی شتاب‌دهنده اسلک”طی این مطالعه اظهار کرده‌اند اگرچه ماده تاریک حدود ۸۵ درصد از کل ماده در جهان را تشکیل می‌دهد،...